معنی و ترجمه کلمه hermaprodite به فارسی hermaprodite یعنی چه

hermaprodite


نرموک ،نر وماده ،خنثى ،کسى که هم داراى حالات زنانگى وهم حالات مردانگى باشد

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها