معنی و ترجمه کلمه hermes به فارسی hermes یعنی چه

hermes


هرمس( در اساطير يونان )خداى بازرگانى ودزدى وسخنورى
نجوم : هرمس

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها