معنی و ترجمه کلمه hermetic sealing به فارسی hermetic sealing یعنی چه

hermetic sealing


درزگيرى باجوش يالحيم ياگداز،اب بندى

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها