معنی و ترجمه کلمه hermitage به فارسی hermitage یعنی چه

hermitage


گوشه عزلت ،جاى انزوا،زاويه

گسترش
کلمات کلیدی :

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها