معنی و ترجمه کلمه hermitian scalar product به فارسی hermitian scalar product یعنی چه

hermitian scalar product


شيمى : ضرب داخلى هرميتى

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها