معنی و ترجمه کلمه hermitical به فارسی hermitical یعنی چه

hermitical


وابسته به گوشه نشينى ،وابسته بزاهدهاى گوشه نشين

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها