معنی و ترجمه کلمه herpes simplex به فارسی herpes simplex یعنی چه

herpes simplex


(طب )تب خال ،بيمارى تب خال

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها