معنی و ترجمه کلمه herpes به فارسی herpes یعنی چه

herpes


دانه ،تبخال ،قوبا

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها