معنی و ترجمه کلمه herring bone به فارسی herring bone یعنی چه

herring bone


استخوان شاه ماهى ،معمارى يا طرح چپ و راست

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها