معنی و ترجمه کلمه herring-bone bond به فارسی herring-bone bond یعنی چه

herring-bone bond


رج چينى جناغى
معمارى : نماچينى جناغى

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها