معنی و ترجمه کلمه herringbone pattern به فارسی herringbone pattern یعنی چه

herringbone pattern


الکترونيک : طرح جناغى

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها