معنی و ترجمه کلمه hertz به فارسی hertz یعنی چه

hertz


هرتز
کامپيوتر : چرخه در ثانيه
الکترونيک : هرتس
علوم هوايى : واحد فرکانس در سيستم متريک
علوم نظامى : يک سيکل در ثانيه

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها