معنی و ترجمه کلمه hesitancy به فارسی hesitancy یعنی چه

hesitancy


)hesitance(درنگ ،دودلى ،ترديد

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها