معنی و ترجمه کلمه hetaerism به فارسی hetaerism یعنی چه

hetaerism


ازدواج اشتراکى درقبايل نخستين ،زندگانى بطورصيغه

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها