معنی و ترجمه کلمه hetero به فارسی hetero یعنی چه

hetero


)heter(پيشونديست بمعانى ،بغير از و ديگر و از جنس ديگرى يا ازنوع مختلف

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها