معنی و ترجمه کلمه heteroatomic molecule به فارسی heteroatomic molecule یعنی چه

heteroatomic molecule


شيمى : مولکول ناجور اتم

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها