معنی و ترجمه کلمه heterochromous به فارسی heterochromous یعنی چه

heterochromous


رنگانگ ،داراى رنگهاى گوناگون

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها