معنی و ترجمه کلمه heteroclite به فارسی heteroclite یعنی چه

heteroclite


سماعى ،اسم بيقاعده ،کسيکه کارهايش برخلاف قاعده همگانيست

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها