معنی و ترجمه کلمه heterodoxy به فارسی heterodoxy یعنی چه

heterodoxy


ارتداد،زندقه

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها