معنی و ترجمه کلمه heteroerotism به فارسی heteroerotism یعنی چه

heteroerotism


روانشناسى : دگرخواهى جنسى

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها