معنی و ترجمه کلمه heterogamet به فارسی heterogamet یعنی چه

heterogamet


روانشناسى : ياخته جنسى ناهمخوان

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها