معنی و ترجمه کلمه heterogamous به فارسی heterogamous یعنی چه

heterogamous


داراى مادگى ها،پرچم هاى نامرتب ،داراى گلهاى دوجوره

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها