معنی و ترجمه کلمه heterogeneous mixture به فارسی heterogeneous mixture یعنی چه

heterogeneous mixture


شيمى : مخلوط ناهمگن

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها