معنی و ترجمه کلمه heterogeneously به فارسی heterogeneously یعنی چه

heterogeneously


بطور جوربجور

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها