معنی و ترجمه کلمه heterography به فارسی heterography یعنی چه

heterography


املاى نادرست ،املاى بى قاعده

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها