معنی و ترجمه کلمه heterologous به فارسی heterologous یعنی چه

heterologous


غير متجانس ،غير مشابه ،بدون نسبت ،سرم غير انسانى ،دگرسان

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها