معنی و ترجمه کلمه heterolysis به فارسی heterolysis یعنی چه

heterolysis


(درمورد سلول ها )فساد وزوال در اثر عامل خارجى( مخالف کلمه)Autolysis

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها