معنی و ترجمه کلمه heterometabolic به فارسی heterometabolic یعنی چه

heterometabolic


( )heterometabolous(ج.ش ).داراى دگرديسى ناقص

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها