معنی و ترجمه کلمه heteronomous به فارسی heteronomous یعنی چه

heteronomous


پيروقانون ديگرى ،روينده تحت چندين قانون

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها