معنی و ترجمه کلمه heteronomy به فارسی heteronomy یعنی چه

heteronomy


پيروى از قانون ديگرى ،انقياد وپيروى از فرامين وقوانين شخص ديگرى
روانشناسى : دگرپيروى

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها