معنی و ترجمه کلمه heteronym به فارسی heteronym یعنی چه

heteronym


کلمه اى که املاى ان باکلمه ديگريکسان ولى معنى وتلفظ ان دگرگون

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها