معنی و ترجمه کلمه heteropetalous به فارسی heteropetalous یعنی چه

heteropetalous


(گ.ش ).داراى گلبرگ هاى غير همشکل

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها