معنی و ترجمه کلمه heterophilia به فارسی heterophilia یعنی چه

heterophilia


روانشناسى : ديگرخواهى جنسى

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها