معنی و ترجمه کلمه heterophonia به فارسی heterophonia یعنی چه

heterophonia


روانشناسى : تغيير صدا

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها