معنی و ترجمه کلمه heterophoria به فارسی heterophoria یعنی چه

heterophoria


روانشناسى : لوچى نهفته

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها