معنی و ترجمه کلمه heteropolyatomic به فارسی heteropolyatomic یعنی چه

heteropolyatomic


شيمى : چند اتمى ناجور

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها