معنی و ترجمه کلمه heteropolymer به فارسی heteropolymer یعنی چه

heteropolymer


شيمى : ناجور بسپار

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها