معنی و ترجمه کلمه heterorexia به فارسی heterorexia یعنی چه

heterorexia


روانشناسى : اشتهاى مرضى

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها