معنی و ترجمه کلمه heterosexuality به فارسی heterosexuality یعنی چه

heterosexuality


علاقه بجنس مخالف
روانشناسى : دگرخواهى جنسى

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها