معنی و ترجمه کلمه heterotaxis به فارسی heterotaxis یعنی چه

heterotaxis


ترتيب خلاف قاعده ،بى ترتيبى

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها