معنی و ترجمه کلمه heterotaxy به فارسی heterotaxy یعنی چه

heterotaxy


ترتيب خلاف قاعده ،بى ترتيبى

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها