معنی و ترجمه کلمه heterotopy به فارسی heterotopy یعنی چه

heterotopy


جابجاشدگى

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها