معنی و ترجمه کلمه heterotroph به فارسی heterotroph یعنی چه

heterotroph


زيست شناسى : خوراک گير

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها