معنی و ترجمه کلمه heterotropia به فارسی heterotropia یعنی چه

heterotropia


روانشناسى : لوچى

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها