معنی و ترجمه کلمه heuristic به فارسی heuristic یعنی چه

heuristic


ذهنى ،پى برنده ،کشف کننده ،ابتکلارى ،بحث اکتشافى
کامپيوتر : غيرمستدل

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها