معنی و ترجمه کلمه hewlett-packard به فارسی hewlett-packard یعنی چه

hewlett-packard


کامپيوتر : شرکت کاليفرنيايى که محدوده گسترده اى را از تجهيزات الکترونيکى شامل کامپيوتر و دستگاههاى جانبى را توليد مى کند

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها