معنی و ترجمه کلمه hexahydrate به فارسی hexahydrate یعنی چه

hexahydrate


(ش ).ترکيبى که داراى شش ذره اب باشد

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها