معنی و ترجمه کلمه hey presto به فارسی hey presto یعنی چه

hey presto


زود،برگرد درنگ( فرمان شعبده باز)

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها