معنی و ترجمه کلمه hibernaculum به فارسی hibernaculum یعنی چه

hibernaculum


جايگاه زمستانى ،گلخانه گلهاى زمستانى

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها