معنی و ترجمه کلمه hibiscus به فارسی hibiscus یعنی چه

hibiscus


(گ.ش ).هرنوع گيان يا بوته يا درخت از جنس باميه از خانواده پنير کيان

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها